เมนูหลัก

 

 โปรแกรมวัดผลออนไลน์

 
ตรวจสอบผลการเรียน
ได้ที่ samakkee.sc3.tht.pw

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 
   
 

 คลังความรู้

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา


 

                                                                                                                                 
  
  
English Camp กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการและทักษะชีวิต ป.1-3
และ ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ Mset ป.4-6  
1-4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2
สามัคคีวัฒนา  เทศบาลเมืองยโสธร
 
 โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ร่วมงานวันเด็ก
ประจำปี 2562  
ณ สวนสาธารณะพญาแถน
โดยร่วมแสดงในงานวันเด็ก ในการแสดงชุด จินตลีลา
ชุด "ไทยรวมใจภักดิ์ ถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ"


    
  โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม
"แยกก่อนทิ้ง" 
ณ หอประชุมวิถีอิสาน  โดยโรงเรียนของได้ร่วมจัดนิทรรศการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
ในโครงการ "ธนาคารขยะทองคำ" พร้อมจัดแสดง
ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุของนักเรียนร่วมด้วย
   
  25 ธันวาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา นำโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม
วันคริสมาสต์  
ณ ลานหน้าเสาธง  มีการแสดงน่ารักๆ ของ เด็กๆ ร้อง เล่น เต้น อย่างสนุกสนาน
      
  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Day Camp) ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการและทักษะชีวิต  
ณ ห้องประชุมผู้สูงอายุ  มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ดี กับเจ้าของภาษา
ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนานตลอดทั้งวัน
       
  โครงการค่าย STEM DAY CAMP นักเรียนห้องพิเศษ
ด้านวิชาการและทักษะชีวิต ระดับชั้น ป.1-3 
โครงการดีๆ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ป.1-3
กิจกรรมของค่าย มีการบูรณาการ งานสร้างสรรค์ โดยนักเรียนได้ใช้กระบวนการคิด ผสมผสานหลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมคณิตศาสตร์ ศิลปะ 
 
 โรงเรียนเทศบาล2สามัคคีวัฒนา ร่วมสืบสานการละเล่น
เด็กไทย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมสืบสาน
อนุรักษ์การละเล่นเด็กไทย ณ ถนนคนเดิน (ตลาดประชารัฐ์ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร)
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง&พัฒนาเครือข่าย
จัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา  ในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาค ประจำปี 2561
 
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข  
ดร.เพ็ญศรี บุญเดช และครูอนันทร์  อ่างคำ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ร่วมทำความสะอาดวัดสิงห์ท่า ตาม
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ของเทศบาลยโสธร
 
  
  


 

 ผู้บริหารสถานศึกษา

 เผยแพร่ผลงาน

 
 

 
   

 ลิงค์น่าสนใจ

 
 
   

 สถิติผู้เข้าชม

 
 สถิติวันนี้ 6 คน
 สถิติเมื่อวาน 49 คน
 สถิติเดือนนี้ 569 คน
 สถิติปีนี้
569 คน
 สถิติทั้งหมด 43762 คน
เริ่มเมื่อ 2019-01-31
 


 
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา     สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองยโสธร 
ถนนประชาสัมพันธ์   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  35000   โทรศัพท์  045-711503

 
Powered by AIWEB