เมนูหลัก

 

 โปรแกรมวัดผลออนไลน์

 
ตรวจสอบผลการเรียน
ได้ที่ samakkee.sc3.tht.pw

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 
   
 

 คลังความรู้

 
 

                      ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา คลิก
                      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา คลิก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน และ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน1/61
                      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือ ปีการศึกษา 2561 >>คลิก<<
                      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบ
                      อาหารกลางวัน1/61>>คลิก<<   

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (11 เมษายน 2561)
                      ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการ
                      จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ นักเรียนภาคเรียนที่1 /2561 >>คลิก<<
                    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
                      ปีการศึกษา 2561 ด้วย e-bidding >>คลิก<<
                      เอกสารแนบฯ ประกาศการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน1/2561 คลิก
                      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ
                      นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  >>คลิก<<
                      ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
                      โครงการ จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 >>คลิก<<
   ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 ด้วย e-bidding  >>คลิก<<
                       เอกสารแนบฯ ประกาศจัดซื้อหนังสือ ปีการศึกษา 2561  >>คลิก<<
                      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 >>คลิก<<

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (16 มีนาคม 2561)
                     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ  โครงการ 
จัดซื้อสื่อการเรียนรู้สาหรับห้องเรียนพิเศษ      ด้านวิชาการและด้านทักษะชีวิต ประกาศ ณ วันที่ 16 มี.ค. 61 >>คลิก<<
                      ราคาวัสดุต่อหน่วย  >>คลิก<<

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (9 มกราคม 2561)
                      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน                           ภาคเรียนที่ 2  [คลิก]

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา (6 พฤศจิกายน 2560)
      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
        นักเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธี e-bidding 
[คลิก]

ประกาศราคากลาง  ต.ค. 60
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
   ภาคเรียนที่ 2/2560 ด้วยวิธี e-bidding  ประกาศ ณ วันที่ 25 ต.ค.60 >>
คลิก<<
  ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ประกาศ ณ วันที่ 25 ต.ค.60 >>
คลิก<<
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
2/2560 (27พ.ย.- 16มี.ค.61)วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)25 ต.ค.60
คลิก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
                       โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 2/2560   
คลิก
                ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
                       สำหรับนักเรียน 2/2560 (27 พ.ย. - 16 มี.ค.61)  
คลิก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
                       สำหรับนักเรียน 2/2560 (1 พ.ย. - 24 พ.ย. 60)  
คลิก

ประกาศราคากลาง  ส.ค. 60
                ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อ
                      วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน  
คลิก
                รายละเอียดแนบท้ายตาราง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน คลิก

ประกาศราคากลาง  ก.ค - ต.ค.60
                (ตารางตกลงราคา)โครงการตกลงราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันโรงเรียน1/2560 
คลิก
                 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันโรงเรียน 2560 
คลิก
                 เอกสารสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันโรงเรียน 2560 
คลิก

ประกาศราคากลาง  พ.ค.-มิ.ย.60 
                (ตารางตกลงราคา)โครงการตกลงราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันโรงเรียน1/2560 
คลิก
                โครงการสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันโรงเรียน 2560 
คลิก
                 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันโรงเรียน 2560 
คลิก
                 เอกสารสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันโรงเรียน 2560 
คลิก

วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  2 พฤษภาคม 2560
ประกาศราคากลาง   โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน  ปีการศึกษา 2560  >>
คลิกไฟล์1<<คลิกไฟล์2
                 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560  >>
คลิกไฟล์<<
                 เอกสารสอบราคาซื้อหนังสือเรียน  ปีการศึกษา 2560 >>
คลิกไฟล์1<<คลิกไฟล์2     
       

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวีสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 
>>คลิก<<
ประกาศโรงเรียนเทศบาล2สามัคคีวัฒนา
  เรื่อง  จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ  >>คลิก<<
ประกาศราคากลาง  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน  >>คลิก<<
ประกาศราคากลาง  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการและด้านอิ่นๆ 
>คลิก<


 ผู้บริหารสถานศึกษา

 
 ผลการประกันคุณภาพภายนอก  
  
  
                    เผยแพร่ผลงาน  
   

 ลิงค์น่าสนใจ

 
 
   

 สถิติผู้เข้าชม

 
 สถิติวันนี้ 76 คน
 สถิติเมื่อวาน 18 คน
 สถิติเดือนนี้ 902 คน
 สถิติปีนี้
9240 คน
 สถิติทั้งหมด 52433 คน
เริ่มเมื่อ 2019-01-31
 


 
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา     สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองยโสธร 
ถนนประชาสัมพันธ์   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  35000   โทรศัพท์  045-711503

 
Powered by AIWEB